Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (SOU 2016:51)

Saco delar utredningens uppfattning att lagstiftning behövs för att genomföra direktivet, och att detta lämpligast sker i form av en ny lag.

Publicerad: Tisdag 13 dec 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 13 dec 2016

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco tillstyrker även att lagen inte bara omfattar avgående arbetstagare, utan gäller för alla.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39