Yttrande över förslag till ändring av utstationeringsdirektivet (A2016/0059/ARM)

Saco har tillsammans med LO och TCO kommenterat kommissionens förslag till ändringar av utstationeringsdirektivet, där vi bland annat lyfter att det måste förtydligas att lönebildning är en rent nationell angelägenhet.

Publicerad: Onsdag 27 apr 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 27 apr 2016

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Vi har också tagit fram konkreta ändringsförslag som vi vill att den svenska regeringen ska driva i förhandlingarna.