Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna

Regeringen föreslår i en promemoria ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonden.

Publicerad: Torsdag 26 okt 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 26 okt 2017

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Vidare föreslås att det förtydligas i lagstiftningen att fonderna ska förvalta fondmedlen föredömligt och att särskild vikt ska fästas hållbar utveckling utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.

Saco kan tillstyrka förslaget i stort men understryker också vikten av att värna om AP-fondernas självständighet. 

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44