Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift (Ds 2017:16)

I promemorian förslås att en ny bestämmelse införs i utlänningslagen som gör det möjligt för Polismyndigheten att genomföra slumpmässiga, oannonserade inspektioner på arbetsplatser och i andra lokaler där näringsverksamhet bedrivs.

Publicerad: Måndag 21 aug 2017

Senast uppdaterad: Måndag 21 aug 2017

Nyckelord:
Integration