Brett deltagande i högskoleutbildning

Regeringen föreslår i promemorian en ändring i högskolelagen. Förslaget är att den nuvarande formuleringen ska ändras till att högskolorna ska främja ett brett deltagande i högskoleutbildningen.

Publicerad: Tisdag 24 okt 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 24 okt 2017

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Enligt promemorian markerar brett deltagande att det inte bara handlar om att studenter med olika bakgrund ska söka och påbörja utbildningen utan att de också ska fullfölja den.

Saco avstyrker förslaget.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35