För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1

Saco ställer sig inte bakom kommitténs förslag om omlokaliseringen av statliga tjänster och ytterligare regionalisering av högskoleutbildningen.

Publicerad: Onsdag 22 mar 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 22 mar 2017

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Studier visar kostnaderna av sådan flytt är stora och ökad regionalisering av högskolan kan medföra att kvaliteten i högskoleutbildningen minskar än mer. Kommittens övriga förslag går inte att ta ställningen till eftersom det saknas väl underbyggda konsekvensanalyser, och bedömningar av direkta och indirekta effekter av förslagen.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35