Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3)

Den remitterade promemorians föreslag till implementering av ICT-direktivet är osedvanligt svårtolkat. Analys och förslag vad gäller förhållandet till andra migrationsrättsliga bestämmelser saknas, i vissa fall följer förslaget inte tvingande bestämmelser i direktivet och i andra fall lämnas viktiga områden oreglerade.

Publicerad: Fredag 28 apr 2017

Senast uppdaterad: Fredag 28 apr 2017

Nyckelord:
Integration

Saco invänder därutöver mot flera förslag i promemorian som innebär att Sverige skulle lägga sig på direktivets lägstanivå vad gäller erbjudna möjligheter att införa kontroller och sanktioner för att säkerställa att direktivets bestämmelser efterlevs.