KOM (2016) 815 förslag om ändringar i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen mm.

Saco är positiv till syftet med revideringen, dvs. att förordningen ska moderniseras och bli tydligare, och att det också sker en kodifiering av EU-domstolens praxis.

Publicerad: Torsdag 16 feb 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 16 feb 2017

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Förslaget innehåller dock en mängd oklarheter som behöver undanröjas under förhandlingarna för att syftet med revideringen ska kunna uppnås.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39