Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning

Utredningens uppdrag har varit att analysera hur kvalitetsmått kan användas strategiskt i välfärden, ge förslag på hur register kan förbättras inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Publicerad: Måndag 11 sep 2017

Senast uppdaterad: Måndag 11 sep 2017

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Dessutom har utredningen sett över hur den ekonomiska insynen i privat utförd välfärd med offentlig finansiering kan utvecklas.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73