Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Saco håller med om att det är viktigt att praxis rörande återkallande av arbetstillstånd ändras skyndsamt och är positiv till att denna viktiga fråga lyfts av Allianspartierna i form av en riksdagsmotion i syfte att påskynda processen för att rätta till uppenbara skevheter i tillämpningen av lagen.

Publicerad: Fredag 6 okt 2017

Senast uppdaterad: Fredag 6 okt 2017

Nyckelord:
Integration

Däremot anser Saco att det finns skäl att invänta den utredning vars
uppdrag ska redovisas senast den 31 december 2017. Frågan är mycket komplex och
ändringen i lagtexten kan få långtgående konsekvenser som är svåra att
överblicka utan mer ingående analys.

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64