Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Saco tar inte ställning i frågan om vinstbegränsningar för offentligt finansierade välfärdstjänster som utförs i privat regi.

Publicerad: Fredag 24 feb 2017

Senast uppdaterad: Fredag 24 feb 2017

Nyckelord:
Samhällsekonomi

Saco väljer istället att betona vikten av att kvaliteten hos de välfärdstjänster som erbjuds och som är finansierade med offentliga medel garanteras, oavsett driftsform. I det avseendet är insyn och transparens av aktörernas verksamheter avgörande.

En allmän reflektion är att utredningen huvudsakligen tar ett brukarperspektiv. Det är alldeles för snävt. Saco anser att även de anställdas perspektiv bör beaktas.

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64