Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken samt reformrekommendationer för reglering av professionella tjänster

Medlemsstaterna föreslås kunna motivera varför de vill reglera tillträdet till eller utövandet av vissa yrken. Patientsäkerhet t ex är godtagbart skäl.

Publicerad: Onsdag 22 feb 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 22 feb 2017

Nyckelord:
Internationellt

Saco tycker det vore välgörande om man kunde komma tillrätta med sådan reglering som främst syftar till att vara konkurrensbegränsande eller endast finns kvar av historiska skäl.