Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

För att göra självrisken i sjukförsäkringen mer neutral och likartad föreslår arbetsgruppen att bestämmelserna om en karensdag ska ersättas av ett karensavdrag.

Publicerad: Måndag 3 jul 2017

Senast uppdaterad: Måndag 3 jul 2017

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco tillstyrker därför förlagen.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73