Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Saco delar Integritetskommitténs uppfattning om att skyddet av den personliga integriteten ska stärkas.

Publicerad: Fredag 10 nov 2017

Senast uppdaterad: Fredag 10 nov 2017

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Uppförandekoder, som föreslås i betänkandet, är en acceptabel, men inte tillräcklig åtgärd, som dessutom har en oklar ställning i den svenska arbetsmarknadsmodellen. 

Vi uppmanar i remissvaret regeringen att föreslå den tvingande lagstiftning som redan är utredd i flertalet utredningar och som vi anser behövs för att säkra den personliga integriteten i arbetslivet.

Kontaktpersoner

Anna Kopparberg, Ansvarig politiska kontakter
anna.kopparberg@saco.se

08-613 48 66