Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35), Del 1, kapitel 8.2

Saco anser att Skolkommissionen gjort ett förtjänstfullt arbete och ställer sig bakom syftet att likvärdigheten måste förbättras i det svenska skolsystemet.

Publicerad: Fredag 21 jul 2017

Senast uppdaterad: Fredag 21 jul 2017

Nyckelord:
Utbildning & forskning

För att säkerställa att grund- och gymnasieskolan ska kunna fullgöra
sina uppdrag anser Saco att det är nödvändigt med ett ökat nationellt ansvar för skolans finansiering både på grund- och gymnasienivå

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64