Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Saco anser att Skolkommissionen gjort ett förtjänstfullt arbete och ställer sig bakom syftet att likvärdigheten måste förbättras i det svenska skolsystemet och ser positivt på helheten som förslagen i betänkandet utgör.

Publicerad: Fredag 1 sep 2017

Senast uppdaterad: Fredag 1 sep 2017

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Skolans problembild är komplex – därför krävs det reformer på ett
flertal områden som tillsammans kan öka likvärdigheten och kvaliteten i den svenska skolan. I delsvar 2 väljer Saco att lämna synpunkter av principiell karaktär på valda områden.

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64