Skatt på finansiell verksamhet

En finansiell verksamhetsskatt kopplad till arbetskraftskostnader har många negativa konsekvenser som långt ifrån kompenseras av möjliga positiva effekter.

Publicerad: Onsdag 15 feb 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 15 feb 2017

Nyckelord:
Skatter

Saco avstyrker därför förslaget och menar att det är nödvändigt att titta på andra lösningar med färre negativa konsekvenser.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73