Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå, SOU 2017:20

Utredningen lämnar förslag till enklare system för tillträdet till högskolan. Huvudvägen in till högskolan är gymnasieskolan, men det finns flera vägar.

Publicerad: Fredag 16 jun 2017

Senast uppdaterad: Fredag 16 jun 2017

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Bland annat föreslås ett nationellt behörighetsprov för att testa om en person uppfyller de kompetenser som krävs för grundläggande behörighet. Ett annat förslag är att högskolor och universitet ska få större frihet att anta studenter på urvalsgrunder som bestäms av högskolan/universitetet.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35