En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

För att stärka den ekonomiska tryggheten för arbetslösa föreslås i promemorian att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex.

Publicerad: Måndag 15 jan 2018

Senast uppdaterad: Måndag 15 jan 2018

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Att förstärka den ekonomiska tryggheten i det här avseendet är bra, men Saco ser samtidigt att det finns utrymme att minska antalet karensdagar med ytterligare en dag. Sammantaget tillstyrker dock Saco förslaget.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73