En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Saco avstyrker promemorians förslag att inte fullt ut utnyttja de möjligheter som EU-direktivet IORP II ger för att skapa en funktionell och självständig sektorreglering för tjänstepensionsinstitut.

Publicerad: Fredag 12 okt 2018

Senast uppdaterad: Fredag 12 okt 2018

Nyckelord:
Pension

Saco menar att en särskild sektorreglering är en förutsättning för en väl fungerande och långsiktig marknad för tryggande och förvaltning av kollektivavtalade tjänstepensioner.

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44