En strategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3

Saco tycker det är bra att det tas ett helhetsgrepp på internationaliseringen av högskolan.

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 7 jun 2018

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Men utgångspunkten för det ska vara att ge högskolan ökade möjligheter, samt uppmuntra det internationella arbetet som pågår på högskolorna. Ska högskolorna göra mer, måste det också tillföras nya resurser.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35