Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering

Med dagens regelverk för ersättningen vid deltagande i rehabiliteringsinsatser som drivs i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finns det risk för individen att hamna i kläm mellan myndigheterna när individen är oförmögen att arbeta.

Publicerad: Måndag 24 sep 2018

Senast uppdaterad: Måndag 24 sep 2018

Nyckelord:
Socialförsäkringar

I promemorian lämnas förslag som minskar den risken och som ökar flexibiliteten i regelsystemet. Saco tillstyrker förslagen i sin helhet.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73