Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension

Förslagets utformning ökar skattesystemets komplexitet och bidrar till att göra systemet mer svåröverskådligt.

Publicerad: Måndag 3 sep 2018

Senast uppdaterad: Måndag 3 sep 2018

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Skattesystemet är sedan länge ett svåröverskådligt lapptäcke som behöver reformeras för att bli mer effektivt och ändamålsenligt.

Saco avstyrker förslaget och betonar istället att behovet av en total översyn av skattesystemet är stort.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73