EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Saco välkomnar en reglering på EU-nivå till skydd för visselblåsare.

Publicerad: Onsdag 12 sep 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 12 sep 2018

Nyckelord:
Arbetsrätt

Det är viktigt att samhället värnar om offentliggörande av information som är skadlig för samhället samtidigt som visselblåsare skyddas mot repressalier, inte minst för arbetstagare. 

Kontaktpersoner

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62