Förlängt anställningsskydd till 69 år

Saco tillstyrker att rätten att kvarstå i anställningen, den s.k. LAS-åldern, höjs till 69 år.

Publicerad: Måndag 24 sep 2018

Senast uppdaterad: Måndag 24 sep 2018

Nyckelord:
Arbetsrätt

Detta är nödvändigt för att fler ska kunna arbeta längre och senarelägga utträdet från arbetsmarknaden, vilket i sin tur behövs för att framtida pensionsnivåer och finansiering av välfärden ska kunna säkerställas.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39