Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet

Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att föreslå förändringar i läroplanerna för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen) vad gäller jämställdhetsuppdraget i utbildningarna.

Publicerad: Fredag 31 aug 2018

Senast uppdaterad: Fredag 31 aug 2018

Nyckelord:
Jämställdhet

Syftet med detta är att förtydliga skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster, att gestalta och förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och män samt att aktivt och medvetet främja deras lika rättigheter och möjligheter.

Saco ställer sig bakom Skolverkets förslag till ändringar i nämnda läroplaner.