Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen, del 1 (SOU 2017:101)

Saco tillstyrker förslagen om att införa reserverade dagar på grundnivån samt att sambo likställs med förälder utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn.

Publicerad: Onsdag 28 feb 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 28 feb 2018

Nyckelord:
Socialförsäkringar