Med tillit växer handlingsutrymmet -

tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (2018:47), samt En lärande tillsyn – statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg (2018:48)

Publicerad: Onsdag 31 okt 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 31 okt 2018

Sammanfattningsvis är Saco förstås positiva till en ökad tillit i styrningen och ledningen i välfärdssektorn.

Vår bedömning är dock att det kommer att kräva mycket tid, resurser, förändrade tanke- och arbetssätt för att få till den förändring i styrningen av välfärdssektorn som delegationen efterlyser.

Trots att delegationen kommer med många förslag och rekommendationer saknas konkreta och tydliga förslag som handlar om hur tillit ska skapas i praktiken.

Saco anser att flera av de enskilda förslagen är bra, men ställer sig fundersam till om/hur dessa avgränsade delar kan skapa en helhet och ett system som fungerar genom hela styrkedjan på det sätt som delegationen efterfrågar.