Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Idag är försäkringsskyddet vid föräldraledighet och sjukdom svagt under företagets uppbyggnadsskede bland egenföretagare som valt att starta verksamheten i aktiebolagsform.

Publicerad: Onsdag 24 jan 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 24 jan 2018

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Förslagen i promemorian ökar neutraliteten mellan valen av olika bolagsformer och ökar tryggheten för dessa egenföretagare. Saco tillstyrker därför förslaget.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73