Studiemedel vid utlandsstudier för långsiktigt och hållbart system (U2017/04843/GV)

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Studiemedel vid utlandsstudier för långsiktigt och hållbart system (U2017/04843/GV).

Publicerad: Fredag 2 feb 2018

Senast uppdaterad: Fredag 2 feb 2018

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco är positiv till förslaget att merkostnadslån för undervisningsavgifter generellt sett inte ska ges på gymnasial nivå men avstyrker förslaget att ta bort ett flexibelt och högre uttag av merkostnadslån för studier på eftergymnasial nivå.

Saco stödjer förslaget att i studiestödordningen förtydliga när studiemedel för utlandsstudier inte bör få lämnas.