Yttrande över slutbetänkandet av komvuxutredningen: En andra och en annan chans – ett Komvux i tiden (SOU 2018:71)

Saco anser att förslagen som helhet är väl avvägda utifrån vuxenutbildningens befintliga och presumtiva målgrupper samt i förhållande till kraven och utvecklingen på arbetsmarknaden.

Publicerad: Onsdag 12 dec 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 12 dec 2018

Nyckelord:
Utbildning & forskning