Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)

Saco har under lång tid argumenterat för att den högsta marginalskatten på arbete ska sänkas och uppgå till högst 50 procent.

Publicerad: Onsdag 31 jul 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 31 jul 2019

Nyckelord:
Skatter

Detta är ett förslag som går i rätt riktning. Saco tillstyrker förslaget.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73