Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Det är viktigt att fler väljer att senarelägga sitt utträde ur arbetskraften.

Publicerad: Fredag 15 feb 2019

Senast uppdaterad: Fredag 15 feb 2019

Nyckelord:
Skatter

För att underlätta detta, så  är det nödvändigt att öka incitamenten för arbetsgivare att behålla äldre arbetskraft.

Att ta bort den särskilda löneskatten är ett led i detta.

Saco tillstyrker förslaget.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73