Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)

En viktig utgångspunkt för Sacos yttrande över förslagen i detta betänkande är att ett generellt förbud för arbetsgivare att begära in utdrag från belastningsregistret från anställda och arbetssökande genomförs.

Publicerad: Fredag 20 sep 2019

Senast uppdaterad: Fredag 20 sep 2019

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco tillstyrker förslagen.