Förbättrat grundskydd för pensionärer

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian – Förbättrat grundskydd för pensionärer.

Publicerad: Måndag 15 apr 2019

Senast uppdaterad: Måndag 15 apr 2019

Nyckelord:
Pension

Promemorian konkretiserar och reviderar vissa delar i de förslag som lades fram i Ds 2018:8, Översyn av grundskyddet för pensionärer – Inriktning för ett nytt grundskydd. Det nuvarande förslaget, som också är ett paket, innebär en större satsning på bostadstillägget.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39