Förlängt växa-stöd

Det är oklart i vilken omfattning växa-stödet bidrar till ökad sysselsättning då dödviktseffekterna kan förväntas vara stora.

Publicerad: Onsdag 6 mar 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 6 mar 2019

Nyckelord:
Skatter

Det finns därför ett behov av att reformen utvärderas innan växa-stödet utvidgas. Saco avstyrker därför förslaget i väntan på en utvärdering av möjliga sysselsättningseffekter.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73