Frågeställningar med anledning av en framtida digital strategi för Europa (Dnr I2019/01426/D)

Ett av de allra viktigaste områdena för nästa EU-kommission som tillträder 1 november 2019, väntas vara digitalisering.

Publicerad: Onsdag 29 maj 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 29 maj 2019

Nyckelord:
Internationellt

I arbetet med att konkretisera de svenska prioriteringarna har Saco fått möjlighet att besvara Infrastrukturdepartementets frågeställningar med anledning av en framtida digital strategi för Europa.

Kontaktpersoner

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62