Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, Ds 2018:40

Förslaget till ändring i MBL överensstämmer, med något förtydligande, med det parternas förslag.

Publicerad: Torsdag 31 jan 2019

Senast uppdaterad: Torsdag 31 jan 2019

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco, tillsammans med LO, TCO och Svenskt Näringsliv, tillstyrker förslaget.