Genomförandet av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

Saco anser att utredningens förslag överlag är väl förenliga med den svenska kollektivavtalsmodellen. Utredningen har i stor utsträckning lyckats finna lösningar som ryms inom det svenska system som redan gäller för utstationering.

Publicerad: Tisdag 17 sep 2019

Senast uppdaterad: Tisdag 17 sep 2019

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco är därmed huvudsakligen positiv till utredningens förslag. Saco väljer att endast lämna synpunkter i ett par delar där vi vill utveckla vår syn.