Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2)

Saco delar uppfattningen att ett längre arbetsliv är en förutsättning för att säkra godtagbara pensioner och framtidens välfärd. Saco kan i stort tillstyrka förslaget om att införa begreppet riktålder i pensionssystemet och i de kringliggande trygghetssystemen samt. Saco anser vidare att en höjning av åldersgränserna i pensionssystemet måste ske parallellt och samordnat med justerade åldersgränser i övriga trygghetssystem och kringliggande system.

Publicerad: Fredag 3 maj 2019

Senast uppdaterad: Fredag 3 maj 2019

Nyckelord:
Pension

Saco menar dock att förutsättningarna för att skapa ett längre arbetsliv och godtagbara pensioner inte stannar vid justerade åldersgränser.

Det kräver ett brett spektrum av åtgärder på ett stort antal områden, som t ex ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete, mer jämställt arbetliv, möjlighet till kompetensutveckling och karriärväxling, påverka attityder och motverka åldersdiskriminering.

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44