Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

Saco ser i huvudsak positivt på förslagen. Men det behöver klarläggas vilken roll och vilka uppgifter den föreslagna plattformen ska ha i förhållande till den analysfunktion som föreslås i Styr- och resursutredningen, STRUT (U 2017:05).

Publicerad: Tisdag 9 apr 2019

Senast uppdaterad: Tisdag 9 apr 2019

Nyckelord:
Utbildning & forskning