Remissyttrande över ”Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet” (SOU 2019:13)

Saco välkomnar Miljödepartementets betänkande om Agenda 2030 och de 17 globala målen och det betydelsefulla arbetet som måste göras både nationellt och internationellt för en hållbar utveckling.

Publicerad: Måndag 24 jun 2019

Senast uppdaterad: Måndag 24 jun 2019

Nyckelord:
Internationellt

Regeringen bör ta tydligt ledarskap och tillsammans med arbetsmarknadens parter samordna arbetet för ett förbättrat resultat.

Kontaktpersoner

Laila Abdallah, Utredare
laila.abdallah@saco.se

08-613 48 52