Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44

Saco:s utgångspunkt, i likhet med utredningens, är att premiepensionen är en del av det allmänna socialförsäkringssystemet och att staten därmed måste ta ett tydligt ansvar för premiepensionssystemet.

Publicerad: Fredag 14 feb 2020

Senast uppdaterad: Fredag 14 feb 2020

Nyckelord:
Pension

Individen måste kunna lita på att systemet levererar, utan krav på egen kunskap eller aktivt agerande, samt inte blir föremål för missbruk eller bedrägeri.

Saco tillstyrker utredningens förslag vad avser mål för premiepensionssystemet, en ny valarkitektur samt ett upphandlat fondtorg. 

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44