Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet (Ds 2020:14)

Arbetsvillkorsdirektivet innebär en utökad skyldighet för arbetsgivare att lämna information om anställningsvillkor samt vissa minimikrav i fråga om arbetsvillkor, möjlighet att göra avvikelser genom kollektivavtal finns förutsatt att det övergripande skyddet för arbetstagare respekteras.

Publicerad: Fredag 2 okt 2020

Senast uppdaterad: Fredag 2 okt 2020

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Vid genomförandet av direktivet måste den svenska arbetsmarknadsmodellen värnas och att möjlighet att göra avvikelser genom kollektivavtal får inte inskränks mer än absolut nödvändigt.

Kontaktpersoner

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62