Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Saco är kritisk till sänkta arbetsgivaravgifter som metod för att öka sysselsättningen bland vissa grupper.

Publicerad: Fredag 7 feb 2020

Senast uppdaterad: Fredag 7 feb 2020

Nyckelord:
Skatter

Det är en ineffektiv och dyr metod som inte kan motiveras med resultat från tidigare reformer.

Saco avstyrker förlaget.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73