Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar

I promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar, diarienummer: Ju2020/01026/L7 lämnas förslag på särskilda regler i utlänningsförordningen om uppehållstillstånd för utlänningar som deltar i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar i Sverige.

Publicerad: Tisdag 5 maj 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 5 maj 2020

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco tillstyrker i huvudsak promemorians förslag.