Sänkt statlig inkomstskatt

Vid den stora skattereformen 1990/91 var en ledande princip att ingen skulle behöva betala mer än 50 procent i skatt på en löneökning. Dessutom var utgångspunkten att den statliga inkomstskatten bara skulle tas ut på höga inkomster.

Publicerad: Tisdag 18 aug 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 18 aug 2020

Nyckelord:
Skatter

Detta är principer som Saco fortfarande ställer sig bakom. Saco menar därför att det finns ett fortsatt behov av att sänka skatten på arbete. Detta framförde Saco även i remissvaret som skrevs i samband med att värnskatten skulle slopas.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73