SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare, A2020/01490/ARM

Genomförandet av visselblåsardirektivet innebär att skyddet stärks ytterligare för visselblåsare. Saco välkomnar detta. Det är viktigt att missförhållanden kommer fram, och det finns ett starkt samhällsintresse, och i förlängningen ett demokratiintresse, att personer med insyn i missförhållanden vågar rapportera om det.

Publicerad: Måndag 19 okt 2020

Senast uppdaterad: Måndag 19 okt 2020

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Arbetsrätt

Problemet är att det fortfarande kommer att vara svårt för en visselblåsare att veta vad, när och vart man kan rapportera och få skydd. Även om skyddet stärkts, har regleringen också blivit snårigare. Det är många komplexa bedömningar som krävs, och svårt att avgöra var gränsen går för när skyddet träder in.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39