Utvidgad tidsgräns för expertskatt

För att i högre grad kunna attrahera utländska forskare men även andra nyckelpersoner till svenskt arbetsliv har Sverige i likhet med flera andra länder en särskild skattelättnad för detta ändamål, den så kallade expertskatten.

Publicerad: Tisdag 18 aug 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 18 aug 2020

Nyckelord:
Skatter

Kriterierna för skatten varierar stort mellan olika länder, vilket också är fallet mellan de nordiska länderna. Utvärderingar som gjorts visar att utformningen av dessa kriterier har en påverkan på antalet rekryteringar.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73