Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)

Valideringsdelegationen har haft i uppdrag att lämna förslag på ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt.

Publicerad: Tisdag 16 jun 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 16 jun 2020

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco anser inte att valideringsdelegationen har åstadkommit detta utan att det tvärtom finns en risk att förslagen i slutbetänkandet leder till att begränsa validering i allmänhet och i synnerhet för akademiker.